Lý Nhã Kỳ: “Phụ nữ thông minh không nên ngủ quên trong quá khứ buồn”

Lý Nhã Kỳ chia sẻ quan niệm sâu sắc về mẫu người phụ nữ hiện đại, trưởng thành. Ảnh: Linh Phạm
Lý Nhã Kỳ chia sẻ quan niệm sâu sắc về mẫu người phụ nữ hiện đại, trưởng thành. Ảnh: Linh Phạm
Lý Nhã Kỳ chia sẻ quan niệm sâu sắc về mẫu người phụ nữ hiện đại, trưởng thành. Ảnh: Linh Phạm
Lên top