Lý Nhã Kỳ khi mong manh lúc lại quyền lực, ma mị

Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh với hai trạng thái đối cực. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh với hai trạng thái đối cực. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh với hai trạng thái đối cực. Ảnh: NSCC
Lên top