Lý Nhã Kỳ gây sốt khi hóa tomboy tóc ngắn cá tính, đeo đồng hồ 2 tỉ

Lý Nhã Kỳ hóa tomboy tóc ngắn cá tính. Ảnh: Lê Huy
Lý Nhã Kỳ hóa tomboy tóc ngắn cá tính. Ảnh: Lê Huy
Lý Nhã Kỳ hóa tomboy tóc ngắn cá tính. Ảnh: Lê Huy
Lên top