Lý Liên Kiệt, Thành Long và các sao võ thuật từng suýt bỏ nghề vì tai nạn

Lý Liên Kiệt và các ngôi sao võ thuật Trung Quốc gặp tai nạn khi quay phim. Ảnh: Cắt phim
Lý Liên Kiệt và các ngôi sao võ thuật Trung Quốc gặp tai nạn khi quay phim. Ảnh: Cắt phim
Lý Liên Kiệt và các ngôi sao võ thuật Trung Quốc gặp tai nạn khi quay phim. Ảnh: Cắt phim
Lên top