Lý Hùng và dàn sao "Tây Sơn hào kiệt" sau 10 năm: Người qua đời, người ở ẩn

Lý Hùng và dàn sao Tây Sơn hào kiệt sau 10 năm. Ảnh: ĐPCC, cắt phim
Lý Hùng và dàn sao Tây Sơn hào kiệt sau 10 năm. Ảnh: ĐPCC, cắt phim
Lý Hùng và dàn sao Tây Sơn hào kiệt sau 10 năm. Ảnh: ĐPCC, cắt phim
Lên top