Lý Hải rơi nước mắt, kể quá khứ tủi nhục, cầm cố nhà để “vay nóng”

Ca sĩ Lý Hải là khách mời của tập 4 Sau ánh hào quang. Ảnh: BTC
Ca sĩ Lý Hải là khách mời của tập 4 Sau ánh hào quang. Ảnh: BTC
Ca sĩ Lý Hải là khách mời của tập 4 Sau ánh hào quang. Ảnh: BTC