Lý do Tăng Thanh Hà, Đặng Thu Thảo và sao Việt chọn "ở ẩn" hậu kết hôn?

Các người đẹp Việt nổi tiếng chọn cách "ở ẩn" sau kết hôn. Ảnh: NSCC
Các người đẹp Việt nổi tiếng chọn cách "ở ẩn" sau kết hôn. Ảnh: NSCC
Các người đẹp Việt nổi tiếng chọn cách "ở ẩn" sau kết hôn. Ảnh: NSCC
Lên top