Lưu Vũ Long rong chơi ''Đi trong những rộn ràng’’

Họa sĩ Lưu Vũ Long bên tác phẩm tại triển lãm '' Đi trong những rộn ràng''. Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Lưu Vũ Long bên tác phẩm tại triển lãm '' Đi trong những rộn ràng''. Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Lưu Vũ Long bên tác phẩm tại triển lãm '' Đi trong những rộn ràng''. Ảnh: L.Q.V
Lên top