Lưu Diệc Phi hóa thân thành yêu tinh trong phim mới