Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và các mỹ nhân Hoa ngữ "sắc thừa, diễn yếu"

Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và nhiều mỹ nhân Hoa ngữ diễn xuất một màu. Ảnh: Cắt phim.
Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và nhiều mỹ nhân Hoa ngữ diễn xuất một màu. Ảnh: Cắt phim.
Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và nhiều mỹ nhân Hoa ngữ diễn xuất một màu. Ảnh: Cắt phim.
Lên top