Lương Bằng Quang xin lỗi Thái Châu vì ngạo mạn trong đêm thi

Lên top