Thắt chặt liên kết để tái khởi động du lịch miền Trung:

“Lúc này, muốn đi xa phải đi cùng nhau”

Chùa Cầu - Hội An. Ảnh: thanh hải
Chùa Cầu - Hội An. Ảnh: thanh hải
Chùa Cầu - Hội An. Ảnh: thanh hải
Lên top