Lựa chọn số phận: Được và mất của một bộ phim "đặc biệt"?

Phim sở hữu dàn diễn viên thực lực. "Ảnh: ĐPCC"
Phim sở hữu dàn diễn viên thực lực. "Ảnh: ĐPCC"
Phim sở hữu dàn diễn viên thực lực. "Ảnh: ĐPCC"
Lên top