Louise Glück, Nobel văn chương 2020: “Luôn có điều gì đó làm bằng nỗi đau”

Nhà thơ người Mỹ Louise Glück. Ảnh: POETRYFOUNDATION.ORG
Nhà thơ người Mỹ Louise Glück. Ảnh: POETRYFOUNDATION.ORG
Nhà thơ người Mỹ Louise Glück. Ảnh: POETRYFOUNDATION.ORG
Lên top