“Lôi vũ” trở lại với niềm tin, hy vọng

Nghệ sĩ trẻ diễn Lôi vũ. Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ trẻ diễn Lôi vũ. Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ trẻ diễn Lôi vũ. Ảnh: NSCC
Lên top