Loạt nghệ sĩ từng là "thành viên hụt" BTS, TWICE, Blackpink giờ ra sao?

Các thành viên hụt của 3 nhóm nhạc: BTS, TWICE, Blackpink. Ảnh: Cắt từ clip, poster.
Các thành viên hụt của 3 nhóm nhạc: BTS, TWICE, Blackpink. Ảnh: Cắt từ clip, poster.
Các thành viên hụt của 3 nhóm nhạc: BTS, TWICE, Blackpink. Ảnh: Cắt từ clip, poster.
Lên top