Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu. Ảnh: TT
Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu. Ảnh: TT
Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu. Ảnh: TT
Lên top