Liên tiếp ra MV cùng thời điểm, BTS và Blackpink: Ai có lợi thế về view?

Blackpink và BTS liên tiếp ra MV cùng thời điểm. Ảnh: Cắt clip
Blackpink và BTS liên tiếp ra MV cùng thời điểm. Ảnh: Cắt clip
Blackpink và BTS liên tiếp ra MV cùng thời điểm. Ảnh: Cắt clip
Lên top