Liên kết phát triển du lịch giữa 2 thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Chương trình liên kết du lịch lần này được kỳ vọng sẽ giúp các tỉnh miền Trung sớm vực dậy sau dịch bệnh và thiên tai, bão lũ cũng như thu hút du khách nội địa trở lại. Ảnh: P.V
Chương trình liên kết du lịch lần này được kỳ vọng sẽ giúp các tỉnh miền Trung sớm vực dậy sau dịch bệnh và thiên tai, bão lũ cũng như thu hút du khách nội địa trở lại. Ảnh: P.V
Chương trình liên kết du lịch lần này được kỳ vọng sẽ giúp các tỉnh miền Trung sớm vực dậy sau dịch bệnh và thiên tai, bão lũ cũng như thu hút du khách nội địa trở lại. Ảnh: P.V
Lên top