Liên hoan xiếc quốc tế: Hơn 100 nghệ sĩ thế giới khuấy đảo đường phố

Quảng Ninh kỳ vọng Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh kỳ vọng Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh kỳ vọng Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top