Liên hoan phim Việt Nam sẽ trình chiếu những phim nổi tiếng về Huế một thời

Kiều - bộ phim được quay ở Huế tham gia Liên hoan phim lần này. Ảnh BTC cung cấp
Kiều - bộ phim được quay ở Huế tham gia Liên hoan phim lần này. Ảnh BTC cung cấp
Kiều - bộ phim được quay ở Huế tham gia Liên hoan phim lần này. Ảnh BTC cung cấp
Lên top