Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc: Sòng phẳng, quyết liệt

Huy chương Vàng “Vũ điệu vùng cao” của Nguyễn Anh Đức (Yên Bái).
Huy chương Vàng “Vũ điệu vùng cao” của Nguyễn Anh Đức (Yên Bái).
Huy chương Vàng “Vũ điệu vùng cao” của Nguyễn Anh Đức (Yên Bái).
Lên top