Lee Jong Suk trở lại màn ảnh trong phim hành động “Decibel”

Lee Jong Suk tham gia dự án phim mới sau khi xuất ngũ Ảnh: A-MAN project
Lee Jong Suk tham gia dự án phim mới sau khi xuất ngũ Ảnh: A-MAN project
Lee Jong Suk tham gia dự án phim mới sau khi xuất ngũ Ảnh: A-MAN project
Lên top