“Lệch thị” - căn bệnh trầm kha của báo chí hiện đại

 PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo. Ảnh: NVCC.
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo. Ảnh: NVCC.