Lễ hội Xuân Yên Tử 2020

Du khách, tăng ni, phật tử thắp hương tại chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách, tăng ni, phật tử thắp hương tại chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách, tăng ni, phật tử thắp hương tại chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top