Lễ hội Hoa Lư: Dừng tổ chức lễ khai mạc, không tổ chức phần hội

Do  dịch COVID-19, Lễ hội Hoa Lư năm nay sẽ không tổ chức lễ khai mạc và dừng toàn bộ phần hội. Ảnh: NT
Do dịch COVID-19, Lễ hội Hoa Lư năm nay sẽ không tổ chức lễ khai mạc và dừng toàn bộ phần hội. Ảnh: NT
Do dịch COVID-19, Lễ hội Hoa Lư năm nay sẽ không tổ chức lễ khai mạc và dừng toàn bộ phần hội. Ảnh: NT
Lên top