“Lật mặt: 48h” có gì ngoài yếu tố hành động?

Một cảnh trong “Lật mặt: 48h”. Ảnh: ĐPCC
Một cảnh trong “Lật mặt: 48h”. Ảnh: ĐPCC
Một cảnh trong “Lật mặt: 48h”. Ảnh: ĐPCC
Lên top