Lập trung tâm bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí để tránh vi phạm tràn lan

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí”. Ảnh: Đông Du
Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí”. Ảnh: Đông Du
Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí”. Ảnh: Đông Du
Lên top