“Lấp đi khoảng trống tri thức ở vùng sâu, vùng xa”

Diễn giả - CEO chuỗi Nhà sách Tân Việt - Nguyễn Kim Thoa. Ảnh: NVCC
Diễn giả - CEO chuỗi Nhà sách Tân Việt - Nguyễn Kim Thoa. Ảnh: NVCC
Diễn giả - CEO chuỗi Nhà sách Tân Việt - Nguyễn Kim Thoa. Ảnh: NVCC
Lên top