Lan toả tình yêu Hà Nội qua từng nét ký họa

Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội là một sân chơi ý nghĩa, giúp lan toả tình yêu Hà Nội tới cộng đồng. Ảnh: NVCC
Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội là một sân chơi ý nghĩa, giúp lan toả tình yêu Hà Nội tới cộng đồng. Ảnh: NVCC
Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội là một sân chơi ý nghĩa, giúp lan toả tình yêu Hà Nội tới cộng đồng. Ảnh: NVCC
Lên top