Lần đầu tiên, Việt Nam có triển lãm “Sketch+”

Sketch của họa sĩ Chu Thảo: Chân dung đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ, danh hiệu Đôi mắt pháo thành Quảng Trị. Vẽ tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ Thi đua Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam năm 1974. Chất liệu chì than trên giấy báo.
Sketch của họa sĩ Chu Thảo: Chân dung đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ, danh hiệu Đôi mắt pháo thành Quảng Trị. Vẽ tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ Thi đua Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam năm 1974. Chất liệu chì than trên giấy báo.
Sketch của họa sĩ Chu Thảo: Chân dung đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ, danh hiệu Đôi mắt pháo thành Quảng Trị. Vẽ tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ Thi đua Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam năm 1974. Chất liệu chì than trên giấy báo.
Lên top