Lần đầu tiên phát hiện bộ sinh thực khí liền khối tại di sản Mỹ Sơn

Bộ sinh thực khí liền khối được phát hiện tại Mỹ Sơn mới đây (ảnh Ban QLDT Mỹ Sơn)
Bộ sinh thực khí liền khối được phát hiện tại Mỹ Sơn mới đây (ảnh Ban QLDT Mỹ Sơn)
Bộ sinh thực khí liền khối được phát hiện tại Mỹ Sơn mới đây (ảnh Ban QLDT Mỹ Sơn)
Lên top