Làm món ăn bằng đất sét và sự đam mê bản sắc Việt

Nguyễn Tấn Đạt trong không gian sáng tạo riêng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Tấn Đạt trong không gian sáng tạo riêng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Tấn Đạt trong không gian sáng tạo riêng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top