Làm mới hit "Là 1 thằng con trai", Jack lập kỉ lục mới

Nam ca sĩ thiết lập kỉ lục mới cho mình. Ảnh: NSCC
Nam ca sĩ thiết lập kỉ lục mới cho mình. Ảnh: NSCC
Nam ca sĩ thiết lập kỉ lục mới cho mình. Ảnh: NSCC
Lên top