Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Khánh Chi lớn tiếng đáp trả, kéo dài "khẩu chiến" với Phương Thanh