Lâm Đồng: Mùa hội cỏ hồng diễn ra vào cuối tháng 11.2018

Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017.
Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017.