Lâm Chi Khanh khuyên Táo Quân nên dừng lại vì xúc phạm cộng đồng LGBT