Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lạ mắt với chợ phiên đồ xưa Đà Thành ngày 1.9

Chợ phiên đồ xưa Đà Thành được tổ chức từ ngày 1-3.9. Ảnh: BTC
Chợ phiên đồ xưa Đà Thành được tổ chức từ ngày 1-3.9. Ảnh: BTC