Lạ mắt với chợ phiên đồ xưa Đà Thành ngày 1.9

Chợ phiên đồ xưa Đà Thành được tổ chức từ ngày 1-3.9. Ảnh: BTC
Chợ phiên đồ xưa Đà Thành được tổ chức từ ngày 1-3.9. Ảnh: BTC