Ký ức Hội An tri ân y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An miễn phí 2000 vé cho đội ngũ y bác sĩ ở Đà Nẵng và Quảng Nam vào xem show diễn Ký ức Hội An. Ảnh: Tường Minh
Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An miễn phí 2000 vé cho đội ngũ y bác sĩ ở Đà Nẵng và Quảng Nam vào xem show diễn Ký ức Hội An. Ảnh: Tường Minh
Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An miễn phí 2000 vé cho đội ngũ y bác sĩ ở Đà Nẵng và Quảng Nam vào xem show diễn Ký ức Hội An. Ảnh: Tường Minh
Lên top