"Ký ức Hà Nội" qua từng tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ trên nhiều chất liệu

Tác phẩm bột màu "Hà Nội đêm giải phóng" của Lê Thanh Đức năm 1954.
Tác phẩm bột màu "Hà Nội đêm giải phóng" của Lê Thanh Đức năm 1954.
Tác phẩm bột màu "Hà Nội đêm giải phóng" của Lê Thanh Đức năm 1954.
Lên top