Kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Họa sĩ Vũ Giáng Hương

Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam và đại diện gia đình tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Họa sĩ Vũ Giáng Hương. Ảnh: L.Q.V
Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam và đại diện gia đình tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Họa sĩ Vũ Giáng Hương. Ảnh: L.Q.V
Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam và đại diện gia đình tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Họa sĩ Vũ Giáng Hương. Ảnh: L.Q.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top