Kpop "trở mình" dù dịch COVID-19: TWICE, BTS, Blackpink góp công lớn

BTS, TWICE, Blackpink được xem như "chiếc phao" giúp Kpop trở mình nhờ bán album. Ảnh: Cắt từ MV
BTS, TWICE, Blackpink được xem như "chiếc phao" giúp Kpop trở mình nhờ bán album. Ảnh: Cắt từ MV
BTS, TWICE, Blackpink được xem như "chiếc phao" giúp Kpop trở mình nhờ bán album. Ảnh: Cắt từ MV
Lên top