Kim Tử Long, Ngọc Huyền bất đồng quan điểm trên “ghế nóng”