Kiến nghị “thẻ xanh” cứu du lịch khỏi “báo động đỏ”

Thống nhất phương án di chuyển thẻ xanh sẽ cứu ngành Du lịch. Ảnh: MH
Thống nhất phương án di chuyển thẻ xanh sẽ cứu ngành Du lịch. Ảnh: MH
Thống nhất phương án di chuyển thẻ xanh sẽ cứu ngành Du lịch. Ảnh: MH
Lên top