Kiểm duyệt phim vẫn “nóng”

Cảnh phim “Ròm”. Chụp lại từ màn hình
Cảnh phim “Ròm”. Chụp lại từ màn hình
Cảnh phim “Ròm”. Chụp lại từ màn hình
Lên top