Kiểm duyệt phim: Tiền kiểm hay hậu kiểm, Nhà nước hay tư nhân?

“Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh” dự kiến chiếu tại VN từ ngày 18.12.2020. Ảnh do CGV cung cấp
“Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh” dự kiến chiếu tại VN từ ngày 18.12.2020. Ảnh do CGV cung cấp
“Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh” dự kiến chiếu tại VN từ ngày 18.12.2020. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top