Kích cầu du lịch hè: Hướng đến khách hàng bền vững

Du lịch nội địa sẽ tập trung khai thác khách hàng là các gia đình trong mùa hè này. Ảnh: Minh Phương
Du lịch nội địa sẽ tập trung khai thác khách hàng là các gia đình trong mùa hè này. Ảnh: Minh Phương
Du lịch nội địa sẽ tập trung khai thác khách hàng là các gia đình trong mùa hè này. Ảnh: Minh Phương
Lên top