Kích cầu du lịch hay cuộc đua đại hạ giá?

Để kéo du khách, các địa phương không nên chạy theo cuộc đua đại hạ giá mà bỏ qua việc quan trọng là tạo sản phẩm mới. Ảnh: Thuỳ Trang
Để kéo du khách, các địa phương không nên chạy theo cuộc đua đại hạ giá mà bỏ qua việc quan trọng là tạo sản phẩm mới. Ảnh: Thuỳ Trang
Để kéo du khách, các địa phương không nên chạy theo cuộc đua đại hạ giá mà bỏ qua việc quan trọng là tạo sản phẩm mới. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top