Khuyến đọc, và một tình yêu lớn dành cho sách

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng 2020 thu hút đông đảo sự tham gia của các em học sinh. Ảnh: Mai Hương
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng 2020 thu hút đông đảo sự tham gia của các em học sinh. Ảnh: Mai Hương
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng 2020 thu hút đông đảo sự tham gia của các em học sinh. Ảnh: Mai Hương
Lên top