Không tuyệt vọng nhìn từ cuộc chiến của cha con Quốc Tuấn

Quốc Tuấn đã kiên cường nắm tay con đi, để chiến đấu với bệnh tật.
Quốc Tuấn đã kiên cường nắm tay con đi, để chiến đấu với bệnh tật.